Yestermap

Het klooster der Franciscanessen (later De Lantaern) in de 2e Wereldoorlog

12-5-1940

Verrassend Nieuwegein

De zusters Franciscanessen woonden hier in het klooster naast de Sint-Nicolaaskerk in Jutphaas, tot voorkort bekend als Partycentrum de Lantaern. De zusters hielden een kroniek bij van de bijzondere gebeurtenissen tijdens de eerste dagen van de oorlog.


"Op eerste Pinksterdag, 12 mei 1940, kwamen hier onverwachts een 70-tal vluchtelingen uit Echteld en IJzerdoorn aan. In alle haast werden de naai- en bewaarschool ontruimd. Tegen de avond kwamen er ook nog vluchtelingen uit Veenendaal. Met kolenschuiten werden steeds meer mensen binnen Jutphaas gebracht, die om onderdak vroegen. Toen deze stroom ook des nachts aanhield werd ook de katholieke kerk ontruimd. De kerkbanken werden uit de kerk verwijderd, zodat er een vrij grote opvangruimte ontstond.


De eerste dag heeft zuster Wigberta eten gekookt, maar dat bleek al spoedig ondoenlijk, daar het aantal vluchtelingen tot 400 steeg. We waren daardoor allen druk met boterhammen maken, koffie zetten, enz., zodat we geen tijd hadden om aan het gevaar te denken dat ons bedreigde. Geen van de vluchtelingen mocht buitenkomen. Het was voor hen te gevaarlijk vanwege het afweergeschut. Dat gold ook voor de mannen, terwijl het ook voor de jonge kinderen bijna niet om uit te houden was."


Op 2e Pinksterdag valt er een bom in het park van het kasteel Rijnhuizen. Een explosie volgt waarbij bijna geen raam in het klooster, de Jongensschool en kerk heel blijft en een passerende vluchteling wordt gedood.


Kort na Pinksteren kwam het land aan de overzijde onder water te staan. De zusters en evacués moesten binnen een half uur weg zijn. Kapelaan Böcker deelde hosties uit.


Bron : Twee Dorpen in Oorlogstijd (auteur Renée Blom).


Het klooster der Franciscanessen (later De Lantaern) in de 2e Wereldoorlog