Yestermap

Weeshuis, Weeshuisplein

1893

Vlaardingen

Het Weeshuis is in 1893 gebouwd in opdracht van de Hervormde gemeente, naar een ontwerp van Pleun van den Berg.

Het pand verving het oude weeshuis, dat in 1722 gebouwd was en tekenen van verval vertoonde.

Het middengedeelte was ingericht voor het bestuur, de administratie en de huishoudelijke dienst, de zuidelijke vleugel als kinderdagverblijf en meisjesslaapzaal, en de noordelijke vleugel als bejaardenverblijf en jongensslaapzaal.

In 1960 werd het weeshuis gesloten. Het stond daarna op de nominatie om op korte termijn gesloopt te worden. Door inspanningen van de Historische Vereniging Vlaardingen werd dit voornemen tot driemaal toe verijdeld. Verschillende organisaties vonden in het oude gebouw een plek, zoals o.a. het Jeugdservice Bureau (dat scholen en organisaties o.a. bijstond met het leveren van materialen en vervaardigen van stencilwerk).

Omroep Vlaardingen vond er zijn eerste studio-plek, vanwaar op 30 april 1985 (op Koninginnedag) de omroep van start ging. Aan het einde van de tachtiger jaren werd het netjes gerenoveerd.

Ter gelegenheid van de eeuwwisseling werd er rond de Open Monumentendag (september) op het plein voor het Weeshuis een Koningslinde geplant door Wethouder Cees van der Windt, Arie Ouwendijk (coördinator Open Monumentendag) en Wil Hesse (stadsgids van het ServiceTeam VVV Vlaardingen).