Yestermap

Jut & Zo

Verrassend Nieuwegein

Stichting Jut & Zo is gevestigd in een ontmoetingsruimte voor bewoners en bezoekers van Jutphaas-Wijkersloot, beheerd door wijkbewoners van Jutphaas-Wijkersloot op vrijwillige basis.


Stichting Jut & Zo is ontstaan vanuit een bewonersinitiatief in de wijk. Er is een behoefte aan ontmoeting, kennismaken met de buren en medemens, delen van kennis en ervaring en het creëren van een veilig en vertrouwd gevoel in de wijk.


Dit in overeenstemming met onze centrale doelstelling: ‘Het welzijn van individuele (en groepen) burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten.’


Door zich te verenigen met, en ondersteuning geboden door, de gemeente Nieuwegein en Jutphaas Wonen werd het bewonersinitiatief krachtig genoeg om te starten. Die vliegende start mondde uit in Stichting Jut & Zo, waar ontmoeting, werken aan zelfredzaamheid en bijdragen aan het welzijn van individuen en groepen het doel is.


Kijk hier voor bron en meer informatie.

Jut & Zo