Yestermap

Nieuwegeins Kamerkoor

Verrassend Nieuwegein

Het Nieuwegeins Kamerkoor is in 1982 opgericht en levert sindsdien een bijdrage aan het vertolken van vocale kamermuziek. Er worden regelmatig concerten gegeven met gevarieerde, meerstemmige werken van de late Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw, al dan niet ondersteund door ensembles of solisten.


Tijdens de wekelijkse repetities wordt in een ontspannen sfeer hard gewerkt om op de concerten zo goed mogelijk voor de dag te kunnen komen. Het NKK stond van1986 tot 2000 onder leiding van Liesbeth Muijs en van 2000 tot 2006 onder leiding van Marc Hoogsteden. Vanaf 2006 tot 2014 stond het koor onder leiding van Willeke Smits. In 2014 nam Itamar Lapid het stokje over en gaf het in 2016 door aan Frank Hilberink. Vanaf 2021 is Arno van Wijk dirigent.


In 1982 kwam een groep enthousiaste zangers bij elkaar voor de oprichting van een kamerkoor. Initiatiefnemers waren twee professioneel opgeleide musici, die samen de koordirectie ter hand namen. De zangers kwamen hoofdzakelijk uit een eerder opgeheven renaissancekoor. Een oproep in de plaatselijke krant gaf zoveel respons dat er al direct sprake was van een goed bezette vierstemmige zanggroep. In de loop der jaren is de kwaliteit steeds verder gegroeid.


Bron en meer informatie:

WebsiteNieuwegeins Kamerkoor
Nieuwegeins Kamerkoor
Nieuwegeins Kamerkoor
Nieuwegeins Kamerkoor