Yestermap

Het Kippenbruggetje

Verrassend Nieuwegein

Het Kippenbruggetje ofwel de Kleine Brug ligt in Vreeswijk en overspant de scheepvaartroute De Vaart, een verbinding vanaf Utrecht naar de Lek. Dit kanaal werd in 1285 gegraven.


Het bruggetje is gelijktijdig met de bouw van het huidige sluizencomplex opgetrokken, dat wil zeggen tussen 1821 en 1824. Ze is in 1981 gerestaureerd. Het is de oeververbinding over de Oude Sluis.


Op de portalen van de brug is het Rood-witte wapen van de stad Utrecht te zien (zie foto): toen (sinds de middeleeuwen) eigenaar van de bruggen over de Oude Sluis. Aan de andere zijde het logo van de Stichtse Rijnlanden, de zwaan. Tegenover de " kleine brug" is de tramstraat, dit was eertijds het begin- en eindpunt van de paardentram.


Kippenbrug is een oude benaming voor een voetgangersbrug. In heel Nederland worden voetgangersbruggen in de volksmond zo genoemd. zoals ook in Baarn, Hoorn, Almelo en Dordrecht. De naam heeft niets met kippen te maken, maar simpelweg met de inwoners die de brug zo noemen.


Bron en meer informatie

* Stadsmarketing Nieuwegein

* In de Buurt (ook bron foto)


Het Kippenbruggetje