Yestermap

Buurttuin Cirkeltje Rond

2014

Verrassend Nieuwegein

Buurttuin Cirkeltje Rond is een buurtinitiatief van buurtbewoners Eveline Zoomers, Eloise Groenveld en Marten Buis. Na een intensieve voorbereiding en opbouwperiode is de eet-en plukbare Buurttuin Cirkeltje Rond opgeleverd.


Een zeer groene buurttuin in de wijk Fokkesteeg: het is een plek waar jong en oud verbinden en zich kunnen verwonderen over de simpele perfectie van de natuur.


De tuin bestaat uit grofweg 4 gedeeltes. Bij het fietspad een vogelbos met een afscheiding van een houtwal, dan een ruimte voor insecten ook weer met een houtwal. Gevolgd door een wilde bloemenweide met informatieborden en een wilgenhut. Ingevuld met enkele hoogstam fruitbomen zoals appel en peer.


Dan komen we uit bij een gedeelte met moestuin, leiperen, bloemen en kleinfruit. Ook het permacultur of voedselbos start hier. Kortom een grote variatie van kleine aaneengeschakelde diverse stukken samen vormend de buurttuin.


De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers.


Bron en meer informatie

* Cirkeltje Rond

* Fokkesteeg Samen

Buurttuin Cirkeltje Rond
Buurttuin Cirkeltje Rond