Yestermap

Zeemanskoor "De Brulboei"

Verrassend Nieuwegein

In 1997 staken zo'n acht leden van het Nieuwegeins Mannen Koor de koppen bij elkaar, met de vraag 'Zou het niet wat zijn om met een aantal enthousiastelingen wat Zeemansliederen te gaan zingen'. Als onderafdeling van het NMK gingen ze van start.


Een prima initiatief. Repeterend in de kantine van scheepswerf Buitenweg, onder leiding van dirigent Jo Beukes, groeide het koor in korte tijd uit. In februari 2002 werd het NMK vanwege een steeds kleiner wordend ledental opgeheven.


Door een aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement werd formeel het Zeemanskoor "De Brulboei" in Nieuwegein Zuid (het voormalige Vreeswijk) opgericht.


Inmiddels is de Brulboei uitgegroeid tot een koor waarvan ± 55 zangers zitten. De zingende leden worden begeleid door onze acht accordeonisten. We hebben twee trombespelers en een gitarist. Indien nodig kunnen we een beroep doen op gastbegeleiding door key-board-speler.


Het geheel staat onder leiding van onze dirigent Ton Mink. De repetities vinden op de donderdagavond plaats in de aula van de Willem Alexanderschool aan de Koninginnenlaan 5 in Nieuwegein-Zuid (Vreeswijk). Altijd gezellig en met ruimte voor meer (jonge) leden.


Met veel plezier zingen we een breed repertoire van vooral bekende Nederlandstalige liedjes. Vooral het motto: "Kun je zingen, zing dan mee!" spreekt ons en onze fans aan. Dit blijkt wel tijdens de ongeveer 30 optredens per jaar. Het merendeel van de optredens vindt plaats in bejaarden- en verzorgingshuizen, maar ook bij braderieën, tijdens havenactiviteiten, bij openingen van bedrijven, enz.., enz. treden wij graag en met veel plezier op.


In september 2002 verscheen onze eerste CD, genaamd "Smijt de trossen los". De 1100 exemplaren vlogen de deur uit. Daarna verschenen nog meer CD's.


Bron en meer informatie

Website


Zeemanskoor "De Brulboei"