Yestermap

Slot Capelle

1340 – 1798

Capelle aan den IJssel

Slot Capelle word voor het eerst in 1340 beschreven, maar zou door de Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1352 zijn verwoest.


In de 16e eeuw werd op dezelfde plek een nieuw slot gebouwd en een dubbele slotgracht werd gegraven. De rijke koopman Johan van der Veeken kocht het slot en knapte het op in 1612. De grote zaal liet hij ombouwen tot katholieke kapel.


Na het overlijden van Van der Veeken in 1616 verviel het slot in handen van diverse heren uit het regentengeslacht van Rotterdam.


Rond 1734 verkreeg Aegidis Groeninx het slot in handen, nadat het bezit was geweest van het geslacht Groenhout. In 1798 was het slot te vervallen waarna werd besloten tot het afbreken van het bouwwerk.

Slot Capelle
R. Roghman (1646)
Slot Capelle
Andries Schoemaker (1730)
Slot Capelle
Copyright Michael Schuijff