Yestermap

Capelle aan den IJssel

De stad Capelle aan den IJssel is vernoemd naar een kapel die in de 11e eeuw is gebouwd op de plaats van de huidige dorpskerk.

In de tweede eeuw na Christus woonden er al zalmvissers en steenbakkers langs de weg tussen Rotterdam naar Gouda, op de plek die we nu Capelle noemen. Na meerdere overstromingen trok de bevolking weg.

Vanaf de 12e eeuw vestigden mensen zich permanent aan de IJssel. De toenmalige landeigenaren lieten in de 13e eeuw een kasteel bouwen.

In 1352 is het kasteel verwoest tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Tijdens dat conflict gaf Jan van Beieren in 1418 het bevel om alle Capelse bebouwing (een aantal herenhuizen) in brand te steken. Het huis dat daarna werd gebouwd, ging in 1425 verloren in de oorlog tussen Jacoba van Beieren en Philips van Bourgondië.

Tijdens de Tachtigjarige oorlog gaf prins Willem van Oranje het bevel de dijk langs de IJssel te doorsteken om Leiden te kunnen ontzetten. Ter herinnering aan deze gebeurtenis staat op deze plaats tussen Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel nu het monument De Dukdalf.

Op 30 mei 1574 brandde de Capelse Dorpskerk helemaal af. In 1593 werd op dezelfde plaats een nieuwe kerk met langwerpige vorm gebouwd.

Op de plaats van Slot Capelle bouwde Johan van der Veecken in de 17e eeuw een nieuw kasteel. Tot 1798 diende het als buitenverblijf voor verschillende regenten uit Rotterdam. Het Dief- en Duifhuisje is het enige restant van Slot Capelle én het kleinste museum van Nederland.