Yestermap

Fokkesteeglaantje van 1000 jaar

1789

Verrassend Nieuwegein

Een duizend jaar oude laan in Nieuwegein ...


Nieuwegein mag dan bijna vijftig jaar bestaan, het "Fokkesteeglaantje" is al meer dan duizend jaar oud. Het laantje is van oudsher een toegangsweg naar landgoed Oudegein en het kasteel. Er zijn prenten uit 1789 waarop het laantje al staat ingetekend. Ook is bekend dat er in het verleden een veldslag gewoed (zie onderstaand).


Later vormde het tevens de grens tussen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk die nu onderdeel zijn van de gemeente Nieuwegein. Veel meer informatie daarover is te zien op tien grote borden bij het laantje. De hele geschiedenis van het laantje is daar in kaart gebracht. Alle informatie kunt u met behulp van QR-codes ook op uw smartphone te zien krijgen. Dat dit alles tot stand gekomen is, is voor een groot deel te danken aan de drijvende kracht Mieke Roskam, die zelf vlak bij het laantje woont.


Bron, foto en meer informatie

Nieuwegein50Jaar

Fokkesteeglaantje van 1000 jaar