Yestermap

Kerk - Grote Kerk, Markt 63

1746

Vlaardingen

Willibrordus zou al in de 7e eeuw een houten kerkje gesticht hebben op de Markt, gewijd aan Johannes de Doper. In de 14e eeuw stond op deze plaats een grote romaanse kruiskerk. Tijdens de reformatie in 1572 werden de roomsen door de calvinisten uit de kerk verjaagd. De stadsbrand van 1574 verwoestte ook de kerk.

In 1597 werd zij gedeeltelijk herbouwd. Na verschillende drastische uitbreidingen kreeg de kerk in 1746 zijn huidige vorm: een gotische hallenkerk.

De sobere toren is gebouwd naar een ontwerp van de bekende bouwmeester David van Stolk, in de jaren 1743 - 1746. Door ouderdom was de oude, kleinere toren verzakt. De nieuwe toren werd ca. 8 meter westelijker van de kerk opgetrokken. De tussenruimte werd benut om de kerk te vergroten.

Het Van Peteghem-orgel is een monument-in-een-monument. Het werd 200 jaar geleden vanuit Gent in déze kerk geplaatst - een feit wat op Open Monumentendag (12 september) in 2021 feestelijk gevierd werd.