Yestermap

Boerderij 'Buitenplaats Vlaardingen', Zuidbuurt 85

1900

Vlaardingen

Al in de 17e eeuw staat hier een boerderij, gelegen op een geulafzetting van ca. 1500 v.Chr.

In het begin van de 20e eeuw werd de huidige bebouwing opgetrokken, waarbij een klein gedeelte van het oude woonhuis in stand bleef.

Het geheel heeft een Z-vorm, georiënteerd op het oosten, waarbij de opkamer naar het zuiden gericht is.

De boerderij werd eind jaren tachtig omringd door enkele bijgebouwen (karnmolen, melkhuisje en hooiberg) zoals die in vroeger tijd bij boerderijen in deze omgeving gebruikelijk waren.

Na de herbestemming (toen 'boeren' in dit gebied niet meer mogelijk was vanwege de uitgebreide bebouwing van Vlaardingen) werd ook deze boerderij herbestemd voor recreatie. Evenementenbureau Evenman houdt hier nu tal van activiteiten.