Yestermap

Visbank, Westhavenplaats 37

1778

Vlaardingen

'Fabriekant' Jacob van Schie ontwierp deze in 1778 gebouwde Visafslag.

Al vóór 1574 werden aan de haven schol, kabeljauw en schelvis geveild.

Tot 1949 was de Visbank ook als zodanig in gebruik.

De windvaan heeft de vorm van een haring; een prik (aasdiertje) eronder wijst naar het noorden (Doggersbank).

Het beeld van de Stadsomroeper staat er nu tegenover: deze kondigde na het slaan op een koperen bekken de afslag aan.

Het monument is thans eigendom van de Stichting Hendrik de Keijzer.