Yestermap

Schielands Hoge Zeedijk

Capelle aan den IJssel

Schielands Hoge Zeedijk strekt zich uit vanaf de Schie bij Schiedam tot de Gouwe bij Gouda in Zuid-Holland.


De dijk beschermt een gebied met 3 miljoen inwoners in Zuid-Holland tegen overstromingen van de Nieuwe Maas en de Hollandse Schie, rivieren die in directe verbinding staan met de zee.


Schielands Hoge Zeedijk werd in de 13e eeuw aangelegd in opdracht van Aleid van Holland, gravin van Henegouwen, de dochter van graaf Floris IV van Holland.


In Capelle aan den IJssel bestaat de dijk van west naar oost uit de IJsseldijk, Nijverheidsstraat, Ketensedijk, Dorpsstraat en Groenedijk.