Yestermap

Stoomgemaal

1787 – 1791

Rotterdam

Een stoomgemaal van Boulton en Watt uit Engeland werd naar Nederland gehaald om water uit de Blijdorpse polder weg te pompen. Het stoomgemaal werd op 15 september 1787 in gebruik genomen.


Het was een initiatief van horlogemaker Steven Hoogendijk, die ook in 1775 al eens had gepoogd een stoomgemaal bij de Oostpoort van Rotterdam in te zetten.


Het debiet bedroeg 1750 kubieke voet per minuut. In de wijken Cool, Schoonderloo en Blommersdijk was in datzelfde jaar sprake van grote wateroverlast en door verbindingen te maken met dit stoomgemaal kon het water in 1,5 maand weggepompt worden tot onder het zomerpeil.


De boeren vonden het gemaal echter te duur en wilde het niet overnemen, waardoor het in 1791 weer werd ontmanteld. Dankzij dit experiment werden wel elders in Nederland stoomgemalen in gebruik genomen.


In oktober 2004 werden de restanten van de fundering verwijderd uit wat nu het Statenwegplantsoen is, om ruimte te maken voor de tunnel van de RandstadRail.