Yestermap

Boerengat

1591 – present

Rotterdam

Het Boerengat is een Rotterdamse binnenhaven uit 1591. De haven vormde de oostelijke toegang tot het Haringvliet.


In 1589 kocht de Admiraliteyt van de Mase een terrein ten oosten van de stad Rotterdam. Aan het Boerengat werd een scheepstimmerwerf gevestigd, waar in 1665 het admiraalsschip van Michiel de Ruyter, de Zeven Provinciën gebouwd werd.


Op 5 januari 1945 werd het stoffelijk overschot van verzetsstrijder Kees Bitter in het Boerengat gedumpt.