Yestermap

Kralingse Bos

1953 – present

Rotterdam

Het Kralingse Bos is een gebied van ongeveer 200 hectare groot. De oorspronkelijke naam van het park was de Kralinger Hout.


G.J. de Jongh ontwierp aan het begin van de 20e eeuw een plan voor een bos langs de Noorderplas, zoals de Kralingse Plas destijds heette.


Het plan wordt in 1911 door de gemeenteraad goedgekeurd. De polders zullen worden opgehoogd met slib en baggerspecie uit de nog aan te leggen Waalhaven. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vertraagd de aanleg van de haven en ook het bos.


In 1921 maakt architect Marinus Jan Granpré Molière een nieuw ontwerp. Als in 1928 de grond eindelijk voldoende is opgehoogd begint men met het planten van eiken. De Rotterdamse schooljeugd wordt hierbij ingezet op speciale boomplantdagen.


In de jaren dertig worden er in het kader van de werkverschaffing ook werkelozen ingezet bij de aanleg en beplanting van het Kralingse Bos. Een groot deel van deze bomen verdwijnen tijdens de hongerwinter van 1944 in de Rotterdamse kachels.


Puin van het bombardement wordt in de zuidelijke hoek van de Kralingse Plas gedumpt, waardoor een aantal eilanden ontstaan. Het Kralingse Bos wordt pas in 1953 officieel geopend.


In 1970 wordt in het Kralingse Bos het Holland Pop Festival georganiseerd. Beroemde internationale muzikanten treden op voor meer dan 100.000 bezoekers.