Yestermap

Gevangenis

1872 – present

Rotterdam

De gevangenis aan de Noordsingel was van 1872 tot 2012 in gebruik.


In 1863 werd besloten tot de bouw van een nieuwe gevangenis in Rotterdam. Het ontwerp voor deze gevangenis is van de hand van Allard C. Pierson, een belangrijke negentiende-eeuwse gevangenisarchitect.


Pierson maakte de bouw van de gevangenis niet meer mee. Hij overleed in 1870, kort voordat met de bouw werd begonnen.


De gevangenis bestaat uit een kern met vier cellenvleugels en een administratievleugel. Vanuit deze kern zijn de vier cellenvleugels met in totaal 340 cellen te overzien en bereikbaar. Elke vleugel bestaat uit drie verdiepingen met cellen aan weerszijden van een vide.


De cellen waren 2,40 meter breed en 4 meter lang en waren voorzien van een tralievenster, stromend water, centrale verwarming en een toilet. Er waren drie vleugels voor mannelijke gevangen en één voor vrouwelijke gevangen. Elke vleugel beschikte over een aparte wandelplaats.


In het complex waren ook een ziekenafdeling en een kapel aanwezig. De kapel was de eerste Nederlandse 'bajeskerk'.