Yestermap

Eiland Van Brienenoord

1847 – present

Rotterdam

Het eiland Van Brienenoord bevindt zich in een buitenbocht van de Nieuwe Maas. Het ontstond aan het begin van de 19e eeuw door verslibbing van een zandplaat ontstaan en is 21 hectare groot.


Het eiland dankt zijn naam aan baron Van Brienen van de Groote Lindt, die het eiland in 1847 kocht. Van Brienen verwierf het recht op diepvisserij op steur en zalm tussen Bolnes en de Leuvehaven. In 1880 alleen al werden er 100.000 zalmen gevangen.


In 1904 werd het eiland Rotterdams grondgebied. Het eiland was tot de Tweede Wereldoorlog bebost. De Duitse bezetter rooide dit bos echter om de boomstammen te gebruiken als 'asperges', in de grond geplaatste palen om te voorkomen dat vliegtuigen konden landen.


Op het westelijk deel van het eiland zijn in de jaren zestig de tunnelelementen voor de riviertunnel van de Rotterdamse metro gebouwd. Op de oostpunt van het eiland staan sinds 1965 drie pijlers van de Van Brienenoordbrug. In 1990 werd de brug naar het westen toe verbreed.


Na 1945 werd er op het eiland en in de omgeving naar aardolie geboord. De opgepompte olie werd opgeslagen in tanks op de oostelijke punt en daarvandaan vervoerd naar raffinaderijen in Pernis.