Yestermap

Hulstkamp-gebouw

1892 – present

Rotterdam

Het Hulstkamp-gebouw is in 1888 ontworpen door de architect Jacobus Pieter Stok. Opdrachtgever was de firma Laming & Sons, die het gebouw in 1892 in gebruik nam.


Het pand diende als margarine- en kaasfabriek met kantoor, woonhuis en opslagplaats. Na het faillissement van dit bedrijf werd het van 1919 tot 1972 eigendom van de firma Hulstkamp & Zoon & Molijn, die er een distilleerderij vestigde voor jenever.


Bij de aanval op Rotterdam in mei 1940 werd dit gebouw als een van de eerste door Duitse militairen bezet.


Van 1980 tot 1995 was er het Mariniersmuseum gevestigd.