Yestermap

Kasteel De Batau

1381

Verrassend Nieuwegein

Kasteel De Batau lag op de locatie van de huidige Nedereindseweg 403.


Het kasteel was ook wel bekend onder de naam de Baan of de Baten of De Batouwe. De oudste vermelding is uit 1381. Het kasteel is mogelijk gebouwd door Hubert van Everdingen. De naam De Baten slaat waarschijnlijk op de vruchtbaarheid van de omringende landerijen van het huis.


Evenals de meeste andere ridderhofsteden in Jutphaas lag De Batau aan de zuidzijde van de toenmalige Jutphasewetering. Van het oorspronkelijke kasteel is niets meer terug te vinden. Het huis werd omstreeks 1754 gesloopt.


Het kasteeleiland is nog steeds zichtbaar in het landschap, evenals een gedeelte van de oorspronkelijke omgrachting. Er is nog ca. 100 m van de voormalige oprijlaan naar het kasteel bewaard gebleven. Op de voormalige voorburcht staat een dwarshuisboerderij uit 1791, 'Huize De Batau' geheten, mogelijk op dezelfde plaats als haar middeleeuwse voorganger. Een van de stenen die de toegang tot het terrein markeren, is een fragment van een zandstenen fries met 'beslagwerk', dat mogelijk uit ca. 1600 zou kunnen dateren.


De wijk Batau is naar dit voormalige kasteel vernoemd.


Tip ... Boek Kastelen en Buitens in ‘Oud-Nieuwe'gein' van de Historische Kring Nieuwegein. Daarin vind je alle nodige informatie over de kastelen, inclusief De Batau . Overigens maakt Kasteel De Batau onderdeel uit van de Kastelenroute die langs vijftien voormalige kastelen en buitens van Nieuwegein voert. De route is 33 km land en biedt een verrassende combinatie tussen historie, cultuur en natuur en is door de Historische Kring Nieuwegein ontwikkeld en samengesteld. De fietsroute leidt u langs plaatsen waar in het verleden kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen hebben gestaan. In Museum Warsenhoeck is de route ook te zien. NB. Ben Huiskamp gaf lezingen over Kastelen in Nieuwegein).


Bron en meer informatie

* Kastelen in Utrecht

* Kastelen in NederlandKasteel De Batau
Kasteel De Batau
Kasteel De Batau
Kasteel De Batau
Kasteel De Batau