Yestermap

Oudegeinse Poldermolen

1584

Verrassend Nieuwegein

De Oudegeinse Poldermolen, beheerd door de Stichting Utrechts Landschap is een wipmolen in het Natuurkwartier.


Hij is wekelijks geopend op woensdag- en zondagmiddag. Ook als de molen op andere tijdstippen draait, zijn bezoekers welkom. De molen heeft drie vrijwillig molenaars. Ton van der Heiden en Heiko Prak draaien op woensdag, Frank van der Lecq op zondag. Frank is daarbij ook beheerder van de perenboomgaard naast de molen.Geschiedenis ...


In een kroniek uit 1584 wordt al gesproken over een molen aende Yssel, nabij de huidige Doorslagbrug in Nieuwegein. Bijna drie eeuwen lang heeft de molen de polder bemalen. Pas in 1945 was het afgelopen met het malen op de wind, waarna de molen (inmiddels in handen van de Stichting De Utrechtse Molens) in 1982 wegens bouwvalligheid werd stilgezet. Wiekenkruis en bovenhuis werden er af gehaald. Ondertussen werd vlakbij de molen het stadscentrum van Nieuwegein gebouwd.


Het tij keerde in 2003. Toen verhuisde de ondertoren op initiatief van inwoners en ondernemers in Nieuwegein naar de nieuwe plek in het Natuurkwartier.


Oorspronkelijk was het plan om de molen water te laten rondmalen in het Park Oudegein. Daarom staat de molen laag (in plaats van op een heuveltje) en zit het scheprad aan de achterkant (in plaats van de zijkant).In 2006 kwam er een nieuw bovenhuis op, waarna de molen weer kon draaien. Sindsdien zijn verwoede pogingen gedaan de molen ook weer te laten malen.


In 2015 presenteerde een groep inwoners van Nieuwegein een nieuw plan voor het maalvaardig maken van de Poldermolen Oudegein. De werkgroep betrok ook eigenaar Stichting De Utrechtse Molens, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Nieuwegein bij de planvorming. Resultaat is een plan waarin de molen bijdraagt tot in een verbeterde doorstroming van het Park Oudegein. In mei 2016 diende de werkgroep, na de nodige handtekeningen te hebben verzameld, een burgerinitiatief in bij de Nieuwegeinse gemeenteraad.


Op 24 juni 2016 bepaalde de raad met een nipte meerderheid dat de gemeente een bedrag van € 60.000,-- beschikbaar stelt. Met name het hoogheemraadschap doet nu onderzoek naar de precieze uitvoering, de kosten en de bijdragen van de verschillende partners. De werkzaamheden beginnen mogelijk medio 2018.Bron en meer informatie

* Oudegeinse Poldermolen

* NatuurkwartierOudegeinse Poldermolen
Oudegeinse Poldermolen
Oudegeinse Poldermolen
Oudegeinse Poldermolen
Oudegeinse Poldermolen