Yestermap

Diergaarde Blijdorp

1857 – 1940

Rotterdam

Op 18 mei 1857 werd de Rotterdamsche Diergaarde geopend, als vervolg op de twee jaar eerder geopende tuin voor fazanten en watervogels. Het zelfde jaar werd de 'Vereniging Rotterdamsche Diergaarde' opgericht.


Alleen leden van de vereniging, vooraanstaande burgers, mochten de dierentuin bezoeken. De dierexpositie was een groot succes en groeide flink. Dierkundige A. A. van Bemmelen richtte vanaf zijn benoeming als directeur in 1866 de dierentuin in met ruime verblijven die er min of meer natuurlijk uitzagen.


In 1924 raakte de dierentuin in financiële problemen. De dierentuin probeerde het tij te keren door lidmaatschap goedkoper te maken, tentoonstellingen en kermissen te organiseren op het terrein en verlichting aan te brengen, zodat de dierentuin ook 's avonds te bezoeken was.


In 1937 werd er besloten om de dierentuin te verhuizen naar een nieuwe locatie, hierbij kreeg men financiële hulp van de Stichting Volkskracht. De Volkskracht stelde als voorwaarde dat de dierentuin voor iedereen toegankelijk moest zijn.


In 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, werd de oude dierentuin op 12 mei zwaar beschadigd door bommen, twee dagen voor het grote bombardement op Rotterdam. Bij het bombardement kwamen veel dieren om, terwijl een paar andere ontsnapten. Een zebra liep door een Rotterdamse winkelstraat en enkele zeeleeuwen zwommen in de singels van de stad.