Yestermap

Kanonnenweg Den Haag

Kustverdediging

In de Eerste Wereldoorlog werd door het leger, vlak achter de zeereep een weg aangelegd, de zogenaamde "Colonneweg" of "Kanonnenweg", die de kanonstellingen en kazematten onderling verbond. Na 1918 werd deze weg verwaarloosd, maar later weer deels hersteld.

Kanonnenweg Den Haag
Ronald Vrolijk, 2008