Yestermap

Kanonnenweg Den Haag

Kustverdediging

In de Eerste Wereldoorlog werd door het leger, vlak achter de zeereep een weg aangelegd, de zogenaamde "Colonneweg" of "Kanonnenweg", die de kanonstellingen en kazematten onderling verbond. Na 1918 werd deze weg verwaarloosd, maar later weer deels hersteld.

bij Laan van Poot 484, 2566 's-Gravenhage

ID: NL-WpDStvA-O6377

Kustverdediging

ID: NL-WpDStvA-O6634

Kanonnenweg Den Haag
Ronald Vrolijk, 2008