Yestermap

Schuilplaats Kijkduin

Kustverdediging

bij Admiraal Verhuellplein 1, 1789 Den Helder

ID: NL-WpDStvA-O6373

Infanteriesteunpunten 1918

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden door het Nederlandse leger paarsgewijs gewapende betonnen schuilplaatsen langs de kust tussen strandpalen 57 (IJmuiden) en 96 (Den Haag) gebouwd. De uitwendige maten hiervan waren 21x4 meter. Het onderkomen diende als schuilplaats en had twee afwachtingsruimtes.
Er moeten nog diverse exemplaren aanwezig zijn maar deze zijn tegenwoordig bedekt door duinzand.

ID: NL-WpDStvA-O5747

Kustverdediging

ID: NL-WpDStvA-O6634

Schuilplaats Kijkduin
René Ros, 2005