Yestermap

Oude Willemsbrug

1878 – 1981

Rotterdam

De oude Willemsbrug werd ontworpen door C.B. van der Ta en is vernoemd naar koning Willem III. De nieuwe brug is ontworpen door Cor Veerling en is opgeleverd in 1981. Al voor de Tweede Wereldoorlog waren er plannen om de oude brug te vervangen.


In 1927 werd de brug enkele meters opgevijzeld en van zijn ornamenten ontdaan. Ook werden het fiets- en voetpad naar de buitenzijde van de brug verplaatst, omdat het sterk toegenomen wegverkeer voor steeds gevaarlijkere situaties zorgde.


De Willemsbrug was tot de opening van de Maastunnel tijdens de Tweede Wereldoorlog de meest westelijke vaste oeververbinding over de Maas, zodat ook het groeiende internationale verkeer gebruik maakte van deze verbinding dwars door het oude centrum van Rotterdam.


De Willemsbrug speelde een belangrijke rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mariniers uit de nabijgelegen Marinierskazerne aan het Oostplein verdedigden vanaf de Duitse inval op 10 mei 1940 deze brug en de ernaast gelegen spoorbrug en kade 'Boompjes'.


De tegenstand van de Nederlandse mariniers was veel sterker dan de Duitsers hadden verwacht. De mariniers wisten de opmars van de Duitse troepen tegen te houden tot de Duitsers besloten het centrum van Rotterdam te bombarderen op 14 mei 1940.