Yestermap

Vrijwillige Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht

Nationale Muziekloterij

De Vrijwillige Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht (kortweg: VDKLu) is een fanfareorkest dat geheel en uitsluitend bestaat uit muzikanten die hebben gediend bij de Koninklijke Luchtmacht als dienstplichtige, KVV’er of BBT’er bij het Tamboerkorps (TBK) of de Drumfanfare. De officiële oprichting vond plaats op 3 november 2018.


De ontstaansgeschiedenis begon in 1946 met de oprichting van de “Drumband van het Commando Luchtvaarttroepen” (kortweg: de L.V.T.-drumband geheten) door Theunis de Vries. In 2021 wordt daarom het 75-jarig jubileum gevierd.


Onze standplaats is Nijmegen; wij repeteren doorgaans op de plek waar het korps ooit is ontstaan en waar we tot 1995 waren gestationeerd: het kazernecomplex van de LIMOS aan de Gelderselaan.


Bron en meer informatie

Website / Facebook

Vrijwillige Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht