Yestermap

Harmonie Terheijden

Nationale Muziekloterij

Door de jaren heen heeft de Harmonie steeds midden in de Terheijdense samenleving gestaan. Als blijk van waardering hiervoor ontving de Harmonie in 1983 de Koninklijke Erepenning van Hare Majesteit Koningin Beatrix.


Momenteel bestaat Harmonie Terheijden uit 4 onderdelen: het Opstaporkest, het Opleidingsorkest, de Slagwerkgroep/drumband en het Groot Orkest. Daarnaast zijn er uit de Harmonie verschillende blaaskapellen ontstaan, nu bekend onder de naam KieleKiele, Vurnekeer, Nootdkreet en de jongste loot aan de stam is jeugdkapel Fluitje van een band.


Bron en meer informatie

Website / Facebook

Harmonie Terheijden