Yestermap

Vlaarding, de

1500

Vlaardingen

Het riviertje De Vlaarding (langs de Mauritssingel) was oorspronkelijk een oude vloedkreek die in de Hargpolder bij Kethel begon en via de Holiërhoeksepolder doorliep naar de Kethelweg. Vervolgens stroomde het langs de Mauritssingel en langs de oostzijde van resp. het Emaus, de Kortedijk, de Hoogstraat en de Markt, om dan ongeveer ter hoogte van de Dayer uit te wateren in de rivier De Maas.

Uit de benedenloop van dit riviertje ontstond de Vlaardingse Oude Haven.