Yestermap

Hoofdstraat 169, Hoogeven

1984

Historische panden in de Hoofdstraat van Hoogeveen

In 1984 werd het pand dat op deze plaats stond door brand verwoest en werd het huidige pand gebouwd.


´╗┐In 1888 kocht Abraham Benedictus Kolthoff het hier toen al gebouwde pakhuis en vestigde er zijn handel in koloniale waren.


Achter dit pand was de eerste school van Hoogeveen gevestigd. We kunnen aannemen dat rond het midden van de 17e eeuw de eerste school in Hoogeveen werd gebouwd. Het beroep van schoolmeester was een kerkelijk ambt en was verbonden aan de kerk. In Hoogeveen werd in 1652 begonnen met de bouw van de kerk. De schoolmeester was naast meester, ook koster van de kerk en voorzanger in de kerk. De taak van de meester was het onderwijzen van de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerstellingen, de Bijbel en de psalmen.


In het register van bebouwde en onbebouwde landen van Hoogeveen uit 1755 staan de school en de schoolmeesterwoning nog als onbemuurd op papier. Dat betekent dat de school was opgetrokken uit vakwerk, zoals zoveel panden in Hoogeveen in die jaren. In 1825 klaagde schoolmeester Hensems dat er 240 kinderen zijn school bezoeken, terwijl er maar ruimte is voor 100 kinderen.


Dat leidde tot grote wanorde in de klas en Hensems dreigde dan ook om het bijltje erbij neer te gooien. Al in 1825 werd er f. 680,= voor gereserveerd. De gemeente greep in door o.a. het stichten van nieuwe schoolgebouwen.


Naast dit pand was vanaf de 18e eeuw een van de drie jeneverstokerijen van Hoogeveen gevestigd.

Hoofdstraat 169, Hoogeven
Hoofdstraat 169, Hoogeven
Hoofdstraat 169, Hoogeveen
Hoofdstraat 169, Hoogeveen