Yestermap

Hoofdstraat 148, Hoogeveen

1800 – present

Historische panden in de Hoofdstraat van Hoogeveen

Hier is voor 1868 een hotel 'De Nederlanders' van Remmelt van Trappen gevestigd geweest. Hij was ook waagmeester en directeur van de Zwolse stoombootmaatschappij. Er was een diligence dienst, vertrek ’s morgens om 3.00 uur van Hoogeveen naar Meppel met aansluiting op de boot van Zwolle naar Zwartsluis.


In 1867 werd het door de gemeente Hoogeveen aangekocht. De gemeente was al een poos op zoek naar ruimte, omdat ze volgens de nieuwe gemeentewet de beschikking moest hebben over een eigen gemeentehuis. Het zogenaamde compagnieshuis aan de Hoofdstraat 211 was nog steeds niet volledig in eigendom en was ook geen volwaardig gemeentehuis te noemen. Hoofdstraat 148 bleef tot 1940 in gebruik als gemeentehuis.


Links achter het gemeentehuis was de acetyleen gasfabriek sinds 1904. In de schuur achter het pand was vanaf 1872 de Vereeniging voor Werkverschaffing gevestigd. Deze vereniging had als doel de bedelarij te weren, door o.a. het matten maken in de wintermaanden. Bedeelden werden hier opgeleid en tevens kregen ze betaald per mat. De vereniging is in 1904 opgeheven.


De familie Coeling uit Coevorden was op 4 april 1868 met de trekschuit naar Hoogeveen gekomen om vandaar door te reizen en te emigreren naar Noord-Amerika. Zij meenden dat hier nog steeds het logement en stalling was gevestigd. In een brief aan de burgemeester van Hoogeveen wordt geschreven dat het gezin toen inderhaast een carabies (gevlochten mand van stro) met spullen had laten staan.


Ook opgesomd wordt wat er allemaal in de carabies zat: onder andere een gouden ring met de naam van moedersmoeder en moedersvader, een kunstketeltje van koper door vader zelf gemaakt en zo meer. Tot overmaat van ramp, zo bleek later op de reis, dat vader Coeling te weinig geld had betaald voor de overtocht en heeft men de oudste dochter in Nederland moeten achterlaten. Toch blijkt alles achteraf op zijn pootjes terechtgekomen te zijn.


Aan de voorgevel van dit gebouw is in 1882 een grote klok aangebracht. Deze klok fungeerde als ijkpunt voor alle Hoogeveense uurwerken. Ook werd in 1882 op het gebouw een torentje aangebracht. Daarin werd in 1898 de Hoogeveense (een nieuwe) bengel geplaatst. Ter ere van koningin Wilhelmina werd de klok gedoopt als de Wilhelmina klok. In 1940 is het huidige Raadhuis aan de Raadhuisstraat in gebruik genomen. Vanaf die tijd is hier Zaadhandel van der Wal gevestigd geweest. Nu vinden we hier een kledingzaak.


Hoofdstraat 148, Hoogeveen
Hoofdstraat 148, Hoogeveen
Hoofdstraat 148, Hoogeveen