Yestermap

Hoofdstraat 114, Hoogeveen

1700

Historische panden in de Hoofdstraat van Hoogeveen

Oorspronkelijke bebouwing van Hoofdstraat 114


Het oorspronkelijke bouwjaar is niet exact bekend, maar vermoedelijk begin 1700.


Gebouwd door Abraham de Vriese en de familie woonde hier ook. Het was een woonhuis met een stalling voor 5 peerden, een beestenstal (koestal) en enkele grote stukken grasland.


Overige bijzonderheden:

Ook Graaf Leopold van Limburg Stirum (geboren maart 1758 in Hoogeveen op Vredelust, aan de huidige Wolfsbosstraat, oostzijde), woonde hier enige jaren. Hij en zijn vrienden Frans Adam van der Duijn van Maasdam en Gijsbert Karel van Hoogendorp zijn bekend geworden als lid van het Driemanschap, dat na vertrek van de Franse bezetting in Nederland orde op zaken stelde en op 1 december 1813 de prins van Oranje en koning Willem III, mocht verwelkomen.


Graaf Leopold van Limburg Stirum was orangist. Vanaf 1775 bouwde hij een militaire carrière op in Den Haag.

Hij was niet de enige van het gezin die een grote carrière had. Ook zijn oudere broer Samuel John (geboren in 1754 in Hollandscheveld op Vriese- of Vredelust) werd militair. In 1818 werd hij lid van de Eerste Kamer en hij zou dit blijven tot zijn dood in 1824.

Graaf Willem Bernard van Limburg Stirum. Geboren in 1761 in Hollandscheveld op Vrieserust. Hij had ook een militaire carrière en sneuvelde bij de slag van Wernick Meenen in 1793.


In 1769 overleed Graaf Otto Ernst Gelder van Limburg Stirum hier en werd het huis verkocht. In 1772 overleed de Gravin Anna van Limburg Stirum, (de laatste) in Hoogeveen. De Van Limburg Stirums werden begraven in de grafkelder van de Van Echtens in de Grote Kerk. De banden tussen deze twee families waren al oud, omdat de Van Echtens achterleners waren van de van Limburg Stirums.


In 1999 is alles afgebroken en nu ziet u hier een modern winkel/appartementencomplex.

Hoofdstraat 114, Hoogeveen
Hoofdstraat 114, Hoogeveen
Hoofdstraat 114, Hoogeveen