Yestermap

Hoofdstraat 110, Hoogeveen

1885

Historische panden in de Hoofdstraat van Hoogeveen

Bouwjaar: 1885. Architect: H.E. Hoegsma, gemeente architect


Bouwstijl: Symmetrisch opgebouwde voorgevel met gemetselde hoeken. De kroonlijst is voorzien van decoratieve houten gootklossen. Opvallend was dat de dubbelvensters van de 1e en 2e verdieping niet recht boven elkaar geplaatst zijn. Wat heeft hier oorspronkelijk gestaan: een hotel. De opdrachtgever was de heer Flothuis.


Verhalen over het pand: Hij kocht in 1884 hotel Luinge. Hotel Luinge was vanaf 1830 tot 1885 gevestigd op de hoek van de Alteveerstraat en de Schutstraat. Toen de spoorlijn Meppel-Groningen kwam, verplaatste het zwaartepunt van activiteiten in Hoogeveen zich van de Schutstraat meer naar het noorden in de richting van het spoorwegstation.


Flothuis kocht ook hotel Thomas, maar verplaatste alle hotelactiviteiten naar deze plek. Het nieuwe hotel kreeg een vorstelijk voorkomen, had drie etages met 20 logeerkamers en een royale concert- en toneelzaal. In de oorlog 1940-1945, was dit het 'Wehrmachtsheim' van de Duitsers. Na de bevrijding in april 1945 werd het gebouw door de Binnenlandse Strijdkrachten al snel tot hoofdkwartier gemaakt en Wilhelminahuis genoemd.

Het hotel had een belangrijke functie in het culturele leven van Hoogeveen. Naast de hotelfunctie werd het gebouw ook intensief gebruikt door allerlei verenigingen die hier hun vergaderingen hielden, maar ook hun toneelopvoeringen of concerten. Zo werd bijvoorbeeld het Fries Geselskip afdeling Hoogeveen hier opgericht (1946). Het hotel werd ook veel gebruikt voor het houden van openbare veilingen e.d. en hebben veel Hoogeveners hier dansen geleerd. Fotograaf Anno L. Bakker is hier opgegroeid. Na de oorlog noemden zijn ouders het 'Hotel Victoria.'


Omstreeks 1960 kreeg het pand een winkelbestemming, en o.a. Albert Heijn heeft hier zijn supermarkt gehad. Het gebouw is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor een geheel nieuw pand. De gemeente Hoogeveen heeft gelukkig de waarde van de voorpui ingezien en heeft gelden beschikbaar gesteld om deze te sparen en weer in de oude staat te brengen, uit de tijd toen het pand nog een hotelfunctie had.

De oude gevel is met behulp van stalen jukken, die rechtop tegen de gevel waren bevestigd en overige constructies, overeind gehouden. De gehele oude gevel is gerestaureerd en er zijn nieuwe kozijnen aangebracht. De oorspronkelijke gootklossen zijn niet vergeten.


De Historische Kring Hoogeveen heeft zich ingezet om dit resultaat te bereiken en daar zijn wij echt trots op.

Hoofdstraat 110, Hoogeveen
Hoofdstraat 110, Hoogeveen
Huidige situatie onder een winkelpand, boven diverse appartementen
Huidige situatie onder een winkelpand, boven diverse appartementen