Yestermap

Hoofdstraat 95, Hoogeveen

1904

Historische panden in de Hoofdstraat van Hoogeveen

Deze gereformeerde kerk (nu PKN) werd gebouwd in 1904.

Architecten: K. Hoekzema en diens zoon G. Hoekzema.


Het is een mengvorm van zaalkerk en centraalbouw.

De maatvoering van de gevels is fors. De voorgevel is breed en hoog opgezet en wordt bepaald door rondboogvensters, een fries met rondbogen, een klimmend blokfries, een ranke opengewerkte torenspits en korte hoektorentjes met spits.


Op deze plaats heeft sinds 1842 de kerk van de Afgescheidenen gestaan. Deze kerk werd later de Oosterkerk genoemd. Een van de eerste predikanten was Jan Bavinck, die hier stond van 1853-1857. Zijn later zeer bekend geworden zoon, theoloog-pedagoog Herman Bavinck (1854-1921) werd hier geboren. Het zich achter de kerk bevindende Herman Bavinckhuis draagt zijn naam.


Tegenover deze kerk werd in 1886, na de doleantie, aan de westzijde van de Hoofdstraat nog een kerk gebouwd en deze werd de Westerkerk genoemd. De Westerkerkstraat herinnert hier nog aan.


Tot vandaag zijn we blij dat indertijd, bij de woningen die werden gekocht, een diepe tuin behoorde. Het kerkgebouw, kon in de grote tuinen, op flinke afstand van de straat worden gebouwd. Het lijkt alsof de kerk een toren heeft, maar dit is een dakruiter. In de gevelsteen onder de 5 ramen staat 1834-1886 Afscheiding en Doleantie.


Wat nu de Bentinckslaan (was Bentincksdijk) heet werd vroeger de Oosterkerkstraat genoemd naar de vroegere Oosterkerk. Tot hier liep het gebied van de Bentinckscompagnie. In de 17e eeuw was de dijk een belemmering om de wijken vanaf het Haagje verder door te trekken. Tel daar de trammelant tussen de verschillende compagnieën bij op en het is te begrijpen dat de wijken nooit verder naar het noorden zijn doorgegraven.

Hoofdstraat 95, Hoogeveen
Hoofdstraat 95, Hoogeveen
Hoofdstraat 95, Hoogeveen
Hoofdstraat 95, Hoogeveen
Hoofdstraat 95, Hoogeveen