Yestermap

Hoofdstraat 28, Hoogeveen

1856

Historische panden in de Hoofdstraat van Hoogeveen

Dit pand is gebouwd in 1856. De architect is onbekend.


Kenmerkend is de strakke stijl en de symmetrische gevelopbouw met gemetselde hoekpilasters en vooruitspringend middengedeelte, evenals de zware deuromlijsting en de verkropte kroonlijst. De zij-aanbouwen zijn niet oorspronkelijk. Het is gebouwd als herenhuis/notariskantoor door Mr. Joachimus Lunsingh Tonckens. Hij werd in 1849 benoemd tot notaris te Hoogeveen, trouwde in 1856 met Johanna Hillegonda van Sonsbeek. De familie Tonckens behoorde tot de regentenfamilies in Drenthe.


Een dergelijk huis paste een voorname familie. Het huis is dan ook gebouwd in de burgerlijke stijl die voor voorname burgers in het midden van de 19e eeuw gebruikelijk was. Uit de familie Tonckens kwamen, kamerleden, gedeputeerden, burgemeesters, advocaten en notarissen voort.


Vanaf 1985 is dit lange tijd als bankgebouw in gebruik geweest. (Twentse bank en later de ABN). Hiervoor woonde hier huisarts Willem L.F. Duymaer van Twist.


Niet lang geleden is het pand gerestaureerd. De schoorstenen welke vroeger op dit gebouw stonden, moesten eigenlijk in ere hersteld worden. Ze horen gewoon bij de architectuur van het gebouw.

Hoofdstraat 28, Hoogeveen
Hoofdstraat 28, Hoogeveen
Hoofdstraat 28, Hoogeveen