Yestermap

Hoofdstraat 2-4, Hoogeveen

1896

Historische panden in de Hoofdstraat van Hoogeveen

Dit pand is gebouwd in 1896. Architect is J. Carmiggelt


De asymmetrische gevelopbouw wordt veroorzaakt doordat het rechter- gedeelte als winkelruimte werd gebruikt. Entree met venster typisch voor de 19e-eeuwse winkelpui. Gemetselde pilasters met gepleisterde detaillering. Getoogde vensters met sluitstenen. Verkropte kroonlijst. Schilddak met schoorstenen.


Het is gebouwd voor Jan Blanken Azn., fabrikant en mede-eigenaar van een turfstrooiselfabriek, de vermicellifabriek en de cacaofabriek. Hij was ook lid van de Kamer van Koophandel. Het gezin Jan Blanken woonde hier ook en na het overlijden van vader Blanken, woonde zijn zoon Arend Blanken hier, handelaar in onder meer granen, meel, lijnkoeken en aanverwante artikelen. Van 1959 tot 1974 was hier het 'Handelshuis' van Jan de Boer gevestigd.


Om de hoek aan de Blankenslaan staat de Rooms Katholieke kerk van Hoogeveen. De parochie OLV Visitatie is opgericht in 1904, bij de opening van het klooster. De parochie groeide vooral door de komst van de industrie naar Hoogeveen. In de jaren ’50 werd het klooster verkocht. De parochie mocht nog enige tijd gebruik maken van de kapel, maar moest toch op zoek naar iets anders. In 1962 werd de kerk ingewijd door de bisschop.

Hoofdstraat 2-4 Hoogeveen
Hoofdstraat 2-4 Hoogeveen
Hoofdstraat 2-4, Hoogeveen