Yestermap

De Bazuin Familiekerk

Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve

We zijn een enthousiaste en open familiekerk. We heten een ieder van harte welkom!


Door ons geloof in Jezus Christus zijn we kinderen van God geworden. God is onze hemelse Vader en wij zijn deel van Zijn familie. Daarom noemen we onszelf familiekerk. Ieder persoon in deze familie heeft een unieke plaats met unieke gaven en een specifieke roeping.


We vinden het belangrijk om elkaar te eren en te respecteren en onze geestelijke en natuurlijke gaven in te zetten. De cultuur en de waarden die bij God horen, hebben alles te maken met geloof, hoop en liefde.


Als vertegenwoordigers van Gods Koninkrijk willen we overal de boodschap, de cultuur en de waarden van het Koninkrijk brengen, zodat mensen Christus leren kennen. God wil elke generatie, jong en oud, bereiken en met kracht door hen heen werken.


Wij willen onze stad, onze regio en ons land zien veranderen door deze boodschap van geloof, hoop en liefde. Wij geloven dat we dit kunnen bereiken in samenwerking met alle kerken, gemeenten en gelovigen die Jezus Christus centraal zetten.


Kijk hier voor bron en meer informatie.

De Bazuin Familiekerk
De Bazuin Familiekerk
De Bazuin Familiekerk