Yestermap

Het Schippersinternaat

1940 – 1945

Twee dorpen in oorlogstijd

Veel schippers hadden aan het begin van de oorlog hun kinderen uit het Prins Hendrik Internaat opgehaald. De achtergebleven kinderen werden in die spannende eerste oorlogsdagen naar Hillegersberg gebracht, waar ze verzorgd werden door mevrouw Van Kempen, de echtgenote van de secretaris-penningmeester van het internaat.

Naarmate de oorlog voortduurde werden de problemen voor het internaat steeds groter. Het aantal kinderen liep drastisch terug van 150 naar vijftig leerlingen, bezuinigingen waren noodzakelijk en een deel van het personeel kreeg ontslag aangezegd en ook de directeur moest tien procent van zijn salaris inleveren.

In augustus 1944 werd het gehele schippersinternaat door de Duitse bezetter gevorderd. Na de bevrijding heeft het gebouw nog enige tijd onderdak verschaft aan Canadese geallieerde militairen. Nadat ook deze waren vertrokken bleef het gebouw in een ontredderde toestand achter.

Het internaat voor schipperskinderen.
Het internaat voor schipperskinderen.

Archief HKN