Yestermap

Isala / Zwolle

Muziekids

In het Isala ziekenhuis locatie Zwolle wordt onze Muziekids Studio gevestigd, waaraan Typhoon zijn naam heeft verleend. Hier verblijven patiëntjes voor interne verpleging en/of poliklinische behandeling. Zij verdienen op die momenten de enorm belangrijke muzikale afleiding, om zo éven hun pijn, verdriet, stress en het gemis van thuis te vergeten.


Mede met uw hulp en steun komt hier een compleet ingerichte, fantastische Muziekids Studio. De Muziekids Troubadour trolley waarmee we kinderen op de afdeling kunnen verblijden met fijne muziekbeleving hebben we al mogen overhandigen mede door gulle sponsoren.


Kijk hier voor bron en meer informatie.


Isala / Zwolle
Isala / Zwolle
https://www.youtube.com/watch?v=O_sw2MtzyrU&t=20s
Isala / Zwolle