Yestermap

Jeu de Boules baan / Blokhoeve

Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve

Ook in Blokhoeve is een fraaie Jeu de Boules baan aangelegd.


De eerste gebruikers van de baan in park Blokhoeve zijn medewerkers van Intraffic als hun vrijdagmiddag borrel.

Jeu de Boules baan / Blokhoeve