Yestermap

Koninginnensluis

17-5-1940

Twee dorpen in oorlogstijd

Op 17 mei 1940 arriveerden de eerste Duitsers op een boot vanaf de Lek via de Koninginnensluis in Merwedekanaal in Vreeswijk. Hun schepen waren niet te missen. Al jaren voorafgaand aan de oorlog voeren zij met een vlag met daarop een hakenkruis. Zo ook op de 17de. Al snel namen de Duitsers onder andere de boomgaard van G. van Eck aan de Wiersdijk in gebruik om daar hun materieel te stallen als auto’s en dergelijke.


In de naam van de sluis schrijf je trouwens Koninginnen in meervoud omdat de sluis op 4 augustus 1892 door twee koninginnen werd geopend, te weten Koningin-regentes Emma en de toen nog minderjarige Koningin Wilhelmina.

De eerste Duitsers zetten voet aan wal in Vreeswijk.
De eerste Duitsers zetten voet aan wal in Vreeswijk.

Archief W. van den Heuvel