Yestermap

Museum Warsenhoeck met officiële museumregistratie

1990

Verrassend Nieuwegein

Museum Warsenhoeck in het Natuurkwartier is sinds 1990 gevestigd in de boerderij Geinoord 11 in Nieuwegein. Het museum wordt beheerd en geëxploiteerd door de Historische Kring Nieuwegein. Het museum is gewijd aan de cultuurhistorie van Nieuwegein, de voormalige gemeenten Jutphaas, Vreeswijk en de middeleeuwse stad Geyne. Sinds 2010 heeft het de officiële status van een voorlopig erkend museum.


Geschiedenis

* Op 1 juli 1971 werd de stad Nieuwegein gesticht. Hierbij werden de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk opgeheven heven. Deze bestonden al sinds de Middeleeuwen. De nieuwe stad werd vernoemd naar de oude nederzetting in dit gebied, Geyne. Hiervan zijn de oude sporen nog steeds zichtbaar. Zo ligt de oorsprong van Gein op de plek waar tegenwoordig Museum Warsenhoeck is gevestigd.

* Na een grondige renovatie in de jaren tachtig werd het pand in de oude boerderij Geinoord 11 in 1989 opgeleverd. Het museum zelf opende haar deuren in april 1990. Bij de inrichting van het museum vormde de nota Historisch Museum Nieuwegein het uitgangspunt. Het historische karakter van de boerderij is nog duidelijk zichtbaar en ook bij de inrichting van het museum is hier rekening mee gehouden. Zo zijn de op de eerste etage gebruiksvoorwerpen en gereedschappen tentoongesteld afkomstig uit de boerderij.

* Het museum geeft een overzicht van de geschiedenis van Nieuwegein. Op de begane grond staat de geschiedenis centraal van de dorpen Jutphaas, Vreeswijk en Geyne. Deze permanente expositie, ook wel de tijdbalk genoemd, gaat zo'n 300.000 jaar terug in de tijd. Het museum richt zich met zijn activiteiten vooral op de jeugd en probeert bij deze tijdbalk veel uitleg te geven. Bezoekers kunnen onder meer kennismaken met objecten uit het jidden-paleolithicum (15.000 – 200.000 jaar geleden) die in Jutphaas zijn gedaan, maak ook met Zwaard van Jutphaas uit de bronstijd. Daarnaast zijn er op eerste verdieping veel foto’s, prenten en gebruiksvoorwerpen te zien. Ook wordt met bewegende beelden de geschiedenis tot leven gebracht en krijgen bezoekers extra uitleg over de historie. Ongeveer drie keer per jaar is er een thema-expositie. Diverse gebruiksvoorwerpen en gereedschappen zijn ook hier te bekijken, voorwerpen die op de boerderij werden gebruikt in de periode van de achttiende tot en met de twintigste eeuw. Op de tweede etage, de voormalig hooizolder, zijn wisselende exposities te zien van amateurkunstenaars uit Nieuwegein.

* Museum Warsenhoeck kent een eigen collectie en een collectiebeheerder. Het beheer en de exploitatie van het museum zijn volledig in handen van vrijwilligers van de Historische Kring Nieuwegein (HKN). De Werkgroep Exposities van het HKN stelt de tentoonstellingen vast en richt deze ook in. Voor diverse exposities maakt het museum ook gebruik van objecten uit de collecties van andere musea of uit privécollecties.

* Het museum heeft in september 2013 de museumregistratie behaald. Een officiële registratie en erkenning betekent dat het museum het beheer en de inrichting van het museum op een goede wijze uitvoert. Hierdoor kan zij ook meer bruiklenen voor het inrichten van tentoonstellingen aantrekken.


Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

* De Historische Kring Nieuwegein (HKN) (beheerder van museum Warsenhoeck) en het Vreeswijks Museum werken plannen uit om de collecties van beide musea te integreren. De continuïteit van het Vreeswijks Museum staat al enige tijd ter discussie, vooral als gevolg van de steeds kleiner geworden groep vrijwilligers.

* Onlangs is door het bestuur van het Vreeswijks Museum het besluit genomen om de deuren van het Vreeswijks Museum per 1 juni 2021 definitief te sluiten. De bijzondere collectie is met name door Harry Koppelrath met zijn team bijeen gebracht. Deze collectie verdient een nieuwe plek in Nieuwegein, zodat de geschiedenis van Vreeswijk, Jutphaas en Nieuwegein zichtbaar blijft.

* De samenwerking tussen de drie Nieuwegeinse musea (Het Vreeswijks Museum, de Museumwerf Vreeswijk en Museum Warsenhoeck) verloopt al jaren goed. Het is daarom logisch om gezamenlijk naar een oplossing te kijken. Het voorstel is om de collectie integraal over te dragen aan Museum Warsenhoeck dat net als het Vreeswijks Museum een officieel geregistreerd museum is.

* De volledige collectie zal niet fysiek naar Museum Warsenhoeck worden overgebracht. Veel zaken die typisch bij Vreeswijk horen en relatie hebben met de binnenvaart (kenmerkend voor Vreeswijk), zullen op de Museumwerf terug te vinden zijn. De expositieruimte van de Museumwerf wordt daarvoor heringericht. Ook op andere plekken in de stad worden waarschijnlijk delen uit de collectie tentoongesteld.

* De eerste resultaten van dit project zijn over een jaar zichtbaar.


Lid worden Historische Kring Nieuwegein

Je kunt ook lid worden van de Historisch Kring Nieuwegein met tal van voordelen. Zo wordt een uitgebreid activiteitenprogramma geboden van lezingen, excursies, film- en dia-avonden (zodra dit weer mogelijk is) en ontvang je het kwartaalmagazine Cronyck de Geyn. Het lidmaatschap kost slechts € 19,50 per jaar. En wanneer je lid wordt krijg je tevens het boek "Kastelen en Buitens in "Oud-Nieuwegein". Meer informatie over het lidmaatschap vind je hier.Bron en meer informatie

* Wikipedia

* Historische Kring Nieuwegein

Museum Warsenhoeck met officiële museumregistratie
Museum Warsenhoeck met officiële museumregistratie
Museum Warsenhoeck met officiële museumregistratie