Yestermap

Big Band Festival Alkmaar

Bigbands Festivals

In 2007 en 2008 hebben wij het "Big Band Festival Alkmaar" georganiseerd. Een festijn verdeeld over drie podia in de stad, te weten: Waagplein, Canadaplein en Ritsevoort, met samenwerking van 12 bigbands. Het was eigenlijk de bedoeling om dit jaarlijks te organiseren, maar door het wegvallen van een aantal sponsors was dit niet meer te realiseren. Wij hebben dit in 2011 weer georganiseerd, echter in een afgeslankte vorm (zie: Big Band Festival).


Website

Big Band Festival Alkmaar