Yestermap

Kerk Hervormde Gemeente Vreeswijk oudste kerkgebouw van Nieuwegein

1683

Verrassend Nieuwegein

De Dorpskerk van Hervormde Gemeente Vreeswijk is het oudste kerkgebouw van Nieuwegein, uit 1683, maar is niet de eerste kerk die in Vreeswijk gebouwd werd. Tweemaal daarvoor zijn kerken van Hervormd Vreeswijk door oorlogsgeweld verwoest. In 1585 door de Spanjaarden. De nieuwgebouwde kerk die daarvoor in de plaats kwam, werd in 1641 in dienst genomen, maar in 1672 al weer verwoest en verbrand door de Fransen.


Waarschijnlijk heeft de eerste ons bekende kerk van Vreeswijk omstreeks 1217 gestaan in het Wierse gebied. Later (in 1426) wordt melding gemaakt van een kerk in Vreeswijk die moet hebben gestaan op de huidige Hervormde Begraafplaats in Nieuwegein–Zuid. Deze tweede middeleeuwse kerk werd in 1585 door plunderende Spanjaarden verbrand.

De eerste gereformeerde predikant, dus toen tijdens de Opstand de gereformeerde kerk de publieke kerk werd, is Petrus van Berck. In 1587 kwam hij naar Vreeswijk.


Tussen 1585 en 1641 kwam de hervormde gemeente van Vreeswijk waarschijnlijk samen op de zolder van het sluis– of rechthuis. In 1593 besloten de Staten van Utrecht tot een kerkvisitatie die ook Vreeswijk aandeed. Cornelis van Braeckel was hier toen predikant en volgens het visitatierapport preekte hij hier twee keer per zondag en ook nog eens in de week. Opvallend is ook dat de visitatiecommissie van 1593 melding maakt van schippers van elders die met hun gezinnen hier in Vreeswijk het avondmaal meevierden. Zo is een eeuwenoud verslag uit 1593 ook getuige van de stabiliteit van de gemeente van Christus. Want nog steeds zijn veel schippers en hun gezinsleden in onze erediensten te gast, ook op zondagen dat het avondmaal wordt gevierd.


De Hervormde Gemeente Vreeswijk is één van de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wortelt de Hervormde Gemeente Vreeswijk historisch gezien in de Hervorming, ofwel de Reformatie. Deze godsdienstige beweging in de 16e eeuw wilde de kerk hervormen en raakte daarbij los van Rome. In Nederland ontstond zo een reformatorisch–evangelische volkskerk, later bekend als de Nederlandse Hervormde Kerk.


NB. Deze locatie is ook te vinden op een speciale route "Wandelen & Fietsen in Vreeswijk".Meer weten? Kijk dan voor bron en meer informatie op de website van de Hervormde Gemeente Vreeswijk

Kerk Hervormde Gemeente Vreeswijk oudste kerkgebouw van Nieuwegein
Kerk Hervormde Gemeente Vreeswijk oudste kerkgebouw van Nieuwegein
Kerk Hervormde Gemeente Vreeswijk oudste kerkgebouw van Nieuwegein