Yestermap

Algerabrug

1958 – present

Capelle aan den IJssel

De Krimpenerwaard was oorspronkelijk alleen via veerdiensten over de Hollandse IJssel of de Lek te bereiken. Door de toename van het autoverkeer in de jaren '20 werden plannen gemaakt voor de aanleg van een vaste oeververbinding over de Hollandse IJssel.


In 1939 werden voorbereidingen getroffen om een brug aan te leggen, maar die vonden geen doorgang door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.


Direct na de Watersnoodramp van 1953 werd begonnen met de Deltawerken, waarvan de stormvloedkering Hollandse IJssel de eerste was. De stormvloedkering en brug zijn tussen 1954 en 1958 aangelegd, en openden op 22 oktober 1958.


De brug is vernoemd naar Dr. Jacob Algera, minister van Verkeer en Waterstaat.

Stormvloedkering Hollandse IJssel
Stormvloedkering Hollandse IJssel

Grendel van Holland: Vogelvluchtperspectief van de stormvloedkering in de Hollandse IJssel.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed