Yestermap

Theater Lampegiet

Bigbands Theaters

Theater Lampegiet is onderdeel van Stichting Theater De Lampegiet. Vroeger ook bekend als de Culturele Raad Veenendaal. Deze raad heeft zich jarenlang, al voordat het theater was gebouwd, ingezet voor allerlei culturele activiteiten. In 1986 heeft de Stichting Culturele Raad Veenendaal de officiële doelstellingen geformuleerd die nog steeds actueel zijn:


A) Het organiseren en stimuleren van culturele activiteiten voor de Veenendaalse gemeenschap en het in samenhang daarmee exploiteren van theater "De Lampegiet" te Veenendaal;

B) Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.


Bron en meer informatie

Website

Theater Lampegiet