Yestermap

Amateur Tuinvereniging Ons Belang

1969

Verrassend Nieuwegein

Wij zijn een tuindersvereniging die al ruim 65 jaar actief is met twee locaties De Wiers (aan de voet van de Beaxtrixsluizen) en het Klaphek (bij de waterzuivering) in Nieuwegein. Bij onze vereniging draait het om heerlijk tuinieren met het accent op moestuinieren. Het is lekker en gezond om je eigen groenten, fruit en kruiden te kweken en te genieten van bloemen en de natuur op je tuin.


We bieden onze leden de mogelijkheid om via de vereniging compost, zand, mest en in het groeiseizoen plantgoed als uien, sjalotten, aardappelen, jonge planten van groenten, fruit, kruiden en bloemen te kopen. In het najaar is er de mogelijkheid om knoflook, plantuien en zaad via de vereniging met korting te bestellen.


Volkstuinen

* Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt. Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar groente en eventueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met bloemen, heesters, een gazon, een vijver en zelfs bomen. Afhankelijk van de gemeentelijke bouwvoorschriften, mogen er opstallen op de tuin staan: een platte bak, een kas, een schuurtje of een tuinhuis.

* Volkstuinen liggen zelden solitair, maar meestal met enkele tientallen of honderden verzameld in een volkstuincomplex of volkstuinpark. Dat geldt ook voor onze volkstuinen. De volkstuinders vormen dan vaak een tuinvereniging. De volkstuinders in een vereniging beheren en onderhouden behalve hun eigen tuin ook het algemeen groen van het tuinpark: de paden, singels, grasvelden, bermen, sloten, parkeerterrein enzovoorts. De tuinvereniging heeft ook vaak gemeenschappelijke gebouwen. In de tuinvereniging gelden regels en afspraken die zijn vastgelegd in statuten en reglementen.


Tuinieren op een volkstuinpark is niet alleen een actieve recreatie, maar biedt ook volop mogelijkheden tot sociale contacten en bewegen.


Bron en meer informatie

* Ons Belang

* Wikpedia

Amateur Tuinvereniging Ons Belang
Amateur Tuinvereniging Ons Belang
Amateur Tuinvereniging Ons Belang