Yestermap

Kasteel Rijnhuizen

1459

Verrassend Nieuwegein


Kasteel Rijnhuizen is een monumentaal en zeer representatief kasteel, vindt z’n oorsprong in de middeleeuwen en dankt het huidige, statige uiterlijk aan een grondige verbouwing in de Gouden Eeuw. Het interieur is verrijkt met prachtige wandschilderingen die van grote culturele waarde zijn. Pronkstuk is de Alexanderzaal die dateert uit de 18e eeuw en z’n naam dankt aan de unieke wandschilderingen met Alexander de Grote in de hoofdrol. Ook de Tuinkamer bevat prachtige wandschilderingen uit de 18e eeuw.


Kasteel Rijnhuizen, ook wel Rhijnhuizen genoemd, stond er in de 14e eeuw al een kasteel langs de Vaartsche Rijn. In 1459 werd Johan van Rijn beleend met:

enen huysinge gelegen tot Jutphaes met achte hont lants dair dat voirs huysz op staet aen die oestersyde van de Ryn. In Johansz voirsz gerichte dair maest gelant syn Gysbertsz erfgenamen van muden aen die zyde van der huysinge voirs ende aen die ander zyde henr. witten erfgen.
— Gaasbeeks leenboek

Met 'Johansz voirsz. gerichte' werd de ambachtsheerlijkheid van het Overeind van Jutphaas bedoeld, die Johan als leen van Loenersloot bezat. Johan van Rijn maakte in 1436 deel uit van de ridderschap van Utrecht en werd in 1456 benoemd tot schout van Utrecht. Zijn oudste zoon Adriaan, burgemeester van Utrecht, werd na de dood van zijn vader in 1468 beleend met Rijnhuizen. In 1497 ging het kasteel naar Adriaans zoon Dirk. In 1530 en 1540 werd deze verschreven in de ridderschap van Utrecht.


In 1536 wordt Rijnhuizen genoemd in de lijst van ridderhofsteden, opgesteld door de Staten van Utrecht. Het huis werd in 1528 verwoest, maar later weer opgebouwd.


In 1607 stierf de laatste erfgename van de familie van Rijn, Johanna, weduwe van de Gelderse edelman Wolter van Baexen. Zij liet het landgoed na aan haar nicht Wilhelmina van Riebeeck. In 1609 huwde zij met Tyman van Parijs van Zuidoord, eigenaar van de ridderhofstad Voorn bij De Meern. Om financiële redenen moesten zij Rijnhuizen in 1620 verkopen aan Hendrik van Tuyll van Serooskerken, burgemeester van de Tholen. Diens kleinzoon Reynoud van Tuyll van Serooskerken liet rond 1640 het huidige huis in Hollands classicistische stijl bouwen.


Bijzonder aan het kasteel is de dubbele toegangsbrug. De bovenbrug was alleen voor bezoekers van de eigenaar en de eigenaar zelf. Via de bovenbrug kwam men meteen in de hal; de onderbrug was voor het personeel en het gewone volk. De onderbrug leidt naar de kelders van het kasteel. Hier bevinden zich de keukens, provisiekamers en de ruimten voor het personeel.


Tip ... Boek Kastelen en Buitens in ‘Oud-Nieuwe'gein' van de Historische Kring Nieuwegein. Daarin vind je alle nodige informatie over de kastelen, inclusief Rijnhuizen en bewoners . Overigens maakt Kasteel Rijnhuizen onderdeel uit van de Kastelenroute die langs vijftien voormalige kastelen en buitens van Nieuwegein voert. De route is 33 km land en biedt een verrassende combinatie tussen historie, cultuur en natuur en is door de Historische Kring Nieuwegein ontwikkeld en samengesteld. De fietsroute leidt u langs plaatsen waar in het verleden kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen hebben gestaan. In Museum Warsenhoeck is de route ook te zien. NB. Ben Huiskamp gaf lezingen over Kastelen in Nieuwegein).


Bron en meer informatie

* Wikipedia

* Kasteel Rijnhuizen

* Club Rhijnhuizen


Tip ...

Nieuwegeinse auteur Renée Blom bericht ook over de Tweede Wereldoorlog in Nieuwegein. Kijk eens naar ...

* Haar bericht over dit onderwerp op haar Nieuwegeinse "kaart".

* Informatie over haar 2 boeken over "Twee dorpen in Oorlogstijd" die we op onze Facebookpagina hebben gezet. Zie in dit verband ook haar aparte Facebookpagina.

Kasteel Rijnhuizen
Kasteel Rijnhuizen