Yestermap

Museumwerf Vreeswijk

1915

Verrassend Nieuwegein

Museumwerf Vreeswijk is dé de plaats voor de historische binnenvaart en brengt de geschiedenis ervan in beeld.


Bezoekerscentrum

Het "Bezoekerscentrum" is de entree van de Museumwerf aan de zijde van de Wierselaan. In deze ruimte wordt een beeld geschetst van het schippersdorp Vreeswijk. Met een tweetal maquettes wordt de situatie van de bebouwing rond 1915 weergegeven en de huidige bebouwing: u ziet dan duidelijk de verschillen. Tevens zijn met behulp van panelen de waterwegen, sluizen en dorpsgezichten uit de historie van Vreeswijk aangegeven.


Expositiecentrum

In het "Expositiecentrum" treft u een overzicht aan van de binnenvaart. Hier wordt uitleg gegeven over welke typen schepen er waren, hoe ze gebouwd werden, hoe ze voortbewogen werden. Met behulp van panelen, gereedschappen en foto´s kunt u kennis maken met de historische binnenvaart. Naast de vaste tentoonstelling zijn er tijdelijke exposities die een onderwerp uit de oude binnenvaart uitlichten. Natuurlijk kunnen ook kinderen zich in de museumruimte vermaken met interactieve, educatieve elementen.


Buitenmuseum

* De “Roef”

In de losse roef, afkomstig van de oude tjalk Labor Sanitas uit 18.., krijgt u een indruk van het huiselijk leven van de schippersfamilie. In dit oude schippersverblijf vertellen schippersvrouwen hun verhaal. Voor de voortgang van het restauratieproject de Roef, zie de submenu’s onder Werkende Werf.

* De Westlander “Voorwaarts”

Dit schip is aan de Museumwerf geschonken en was opgebouwd als recreatieschip. De Voorwaarts wordt teruggebracht in een historische staat. Daarna zal het schip ingericht worden als een expositieruimte. Over de invulling wordt nog nagedacht. Voor de voortgang van het restauratieproject Westlander, zie de submenu’s onder Werkende Werf.

* De Hagenaar “Hoop op Welvaart“

Ook dit schip is geschonken aan de Museumwerf. Er wordt gewerkt aan een optische restauratie en de inrichting ervan als tentoonstellingsruimte voor oude scheepsmotoren. Voor de voortgang van het restauratieproject Hagenaar, zie de submenu’s onder Werkende Werf.

* Overig

Verder kunt u er een variatie aan oude gereedschappen, ankers en dergelijke bewonderen.


Theehuys

Ons sfeervolle Theehuys is gesitueerd aan de Vaartse Rijn met een terras aan het water. U kijkt uit over het water en de daarin gelegen historische schepen. Het Theehuys, waar u kunt genieten van onze (h)eerlijke koffie en thee, is net als de overige gebouwen en het werfterrein, toegankelijk voor valide en mindervalide personen. Het Theehuys is alleen geopend op afspraak. In combinatie met een rondleiding kunt u hier bijvoorbeeld uw verjaardag of jubileum vieren. Ook voor bedrijfsbijeenkomsten kunt u bij ons terecht. Een reservering van het Theehuys dient minimaal twee weken van tevoren aangevraagd te worden.


NB. Deze locatie is ook te vinden op een speciale route "Wandelen & Fietsen in Vreeswijk".Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

* De Historische Kring Nieuwegein (HKN) (beheerder van museum Warsenhoeck) en het Vreeswijks Museum werken plannen uit om de collecties van beide musea te integreren. De continuïteit van het Vreeswijks Museum staat al enige tijd ter discussie, vooral als gevolg van de steeds kleiner geworden groep vrijwilligers.

* Onlangs is door het bestuur van het Vreeswijks Museum het besluit genomen om de deuren van het Vreeswijks Museum per 1 juni 2021 definitief te sluiten. De bijzondere collectie is met name door Harry Koppelrath met zijn team bijeen gebracht. Deze collectie verdient een nieuwe plek in Nieuwegein, zodat de geschiedenis van Vreeswijk, Jutphaas en Nieuwegein zichtbaar blijft.

* De samenwerking tussen de drie Nieuwegeinse musea (Het Vreeswijks Museum, de Museumwerf Vreeswijk en Museum Warsenhoeck) verloopt al jaren goed. Het is daarom logisch om gezamenlijk naar een oplossing te kijken. Het voorstel is om de collectie integraal over te dragen aan Museum Warsenhoeck dat net als het Vreeswijks Museum een officieel geregistreerd museum is.

* De volledige collectie zal niet fysiek naar Museum Warsenhoeck worden overgebracht. Veel zaken die typisch bij Vreeswijk horen en relatie hebben met de binnenvaart (kenmerkend voor Vreeswijk), zullen op de Museumwerf terug te vinden zijn. De expositieruimte van de Museumwerf wordt daarvoor heringericht. Ook op andere plekken in de stad worden waarschijnlijk delen uit de collectie tentoongesteld.

* De eerste resultaten van dit project zijn over een jaar zichtbaar.Bron en meer informatie ook over de vele activiteiten

Website / Facebook

Museumwerf Vreeswijk
Museumwerf Vreeswijk
Museumwerf Vreeswijk
Museumwerf Vreeswijk