Yestermap

Stadsrechten ruim 725 jaar

1295

Verrassend Nieuwegein

Nieuwegein is een heuse "stad" met "stadsrechten". Al ruim 725 jaar!


"De kerkgemeenschap 't Gein kreeg op 30 januari in het jaar 1295 stadsrechten van de Utrechtse bisschop Jan van Sierick. Nieuwegein is ook vernoemd naar 't Gein. De overblijfselen bevinden zich nog steeds in de bodem van Nieuwegein! Het is, ruwweg, het gebied aan beide zijden van de Doorslag, ter hoogte van het punt waar deze waterweg en de Hollandsche IJssel elkaar ontmoeten. Het centrum van 't Gein lag vooral aan de oostzijde van de Doorslag, waar zich nu een boomgaard bevindt tussen de (nieuwe) Geinbrug en de voetgangersbrug ter hoogte van Geinoord.


Stadsrechten

Het officiële document van de "Stadsrechten" is jaren geleden vanuit het depot van Het Utrechts Archief in het bezit van de gemeente gekomen. Maar weinig steden met stadsrechten hebben nog zo'n formeel en officeel document. Het document zelf heeft overigens geen juridische waarde meer. Met de herziening van de grondwet in 1848 vervielen alle stadsrechten. Maar in de eeuwen ervoor waren de burgers langs het riviertje De Geine juist gebaat bij de stadsrechten. Op de plek waar ooit 't Gein lag, komt een aantal rivieren en kanalen samen. Van oudsher werd daar veel handel gedreven. Met het toekennen van stadsrechten door de bisschop van Utrecht in 1295 mochten de burgers onder andere zelf tol heffen.


Stadszegel van 't Gein

Waarschijnlijk van rond 1500. Op het zegel is een kerk of kasteel met geopende poort met losstaande toren met vlag te zien. Het randschrift luidt: 'Sigillum oppidi De Geyn', hetgeen betekent: 'zegel van de stad De Geyn'. De bezegeling verleende rechtskracht aan een overeenkomst. Het zegel werd in de Middeleeuwen benut door personen die met autoriteit en publiek gezag waren bekleed zoals de paus, een bisschop, een keizer, een koning. Later mochten ook burgers gebruik maken van het zegel. Het zegel heeft dus eeuwenlang de functie vervuld van de tegenwoordige (digitale) handtekening".


Bron en meer informatie

Canon van Nieuwegein

Stadsrechten ruim 725 jaar
Stadsrechten ruim 725 jaar